Jdi na obsah Jdi na menu
 


O nás

Základní škola Zbečno je škola malotřídní. Působí zde tříčlenný  pedagogický sbor.

 

 

V naší škole pracuje paní Lucie Skleničková, která je třídní učitelkou I. třídy,  jedenácti žáků 1. a 2. ročníku, /3 žáků 1. třídy a 8 žáků 2. třídy/.  Rovněž působí několik hodin ve školní družině. Má vystudovaný obor Vychovatelství na Karlově Univerzitě v Praze a v současné době studuje Pedagogickou fakultu na univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Rovněž může kvalifikovaně působit jako asistentka pedagoga.

 

Učitelkou II. třídy /žáci 3., 4. a 5. ročníku/ je Mgr. Martina Pidrmanová, která má na starost 9 žáků /2 žáci 3. třídy, 2 žáci 4. třídy a 5 žáků 5. třídy/.   Je zároveň  ředitelkou školy. Má vystudovanou Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni a může kvalifikovaně působit jako asistentka pedagoga, ale i jako vychovatelka ŠD.

 

Celkem je tedy v naší škole v letošním roce 21 žáků.

 

Vychovatelkou ŠD a rovněž kvalifikovanou asistentkou pedagoga je již od 1. 3. 2018 slečna Šárka Komendová. Ta v letošním roce vyučuje i některé výchovné předměty.  

 

 

 

Naším cílem je po celý rok vychovávat naše děti a všestranně na ně působit, a to jak svým osobním příkladem, tak i ve výuce.   Doposud se na naší škole neobjevovaly žádné náznaky šikany a ostatních negativních věcí běžných na velkých městských školách. Rovněž zde nemáme žádné problémy s drogami.

 

Vzhledem k tomu, že má naše škola k dispozici asistenta pedagoga umožňuje rovněž vzdělávání žáků s SPU ( specifické poruchy učení - dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie,....) dále s SPCH ( specifické poruchy chování - ADHD,ADD,...) a s LMR . Tito žáci jsou integrováni do tříd a je jim věnován individuální přístup. Jejich výuka probíhá v rámci běžného rozvrhu dané třídy a výuka a osvojované učivo je nasazeno na možnosti, schopnosti a potřeby integrovaného žáka.

 

 

ZŠ je otevřena denně od 6.30 hodin, tak aby mohli rodiče, kteří dojíždějí za prácí do jiných měst, ponechat své dítě bez starosti ve škole. Režim školy je stanoven tak, aby se děti mohly během výuky odreagovat, dostatečně si odpočinout a rovněž se vzájemně dobře poznat. Začátek výuky je v 8.00 hodin. Po 1. hodině máme přestávku na svačinu. Žáci svačí ve svých třídách za dozoru třídního učitele. Po 2. hodině je velká přestávka, kdy mají žáci možnost jít si zacvičit do tělocvičny nebo si zahrát stolní tenis nebo fotbálek v prostorech školy. Na oběd chodíme po 5. vyučovací hodině. Starší žáci mají 2 krát v týdnu odpolední vyučování. Ostatní žáci jsou v té době ve školní družině, která funguje denně do 16.00 hodin.