Jdi na obsah Jdi na menu
 


O nás

 

 

 

Základní škola Zbečno je škola malotřídní. Působí zde dvoučlenný  pedagogický sbor.

V naší škole pracuje paní Lucie Skleničková, která je třídní učitelkou I. třídy. Celkem jedenácti žáků 1. a 3. ročníku, /2 žáci 1. třídy a 9 žáků 3. třídy/.  Rovněž působí ve školní družině. Má vystudovaný obor Vychovatelství na Karlově Univerzitě v Praze a v současné době studuje Pedagogickou fakultu na univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Může kvalifikovaně působit jako asistentka pedagoga.

 

Učitelkou II. třídy /žáci 2., 4. a 5. ročníku/ je Mgr. Martina Pidrmanová, která má na starost 7 žáků /3 žáci 2. třídy, 2 žáci 4. třídy a 2 žáci 5. třídy/.   Je zároveň  ředitelkou školy. Má vystudovanou Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni – učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro žáky 2. a 3. stupně.  Své vzdělání si rozšířila o učitelství pro 1. stupeň základních škol na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Může kvalifikovaně působit jako asistentka pedagoga i vychovatelka ŠD.

 

Celkem je tedy v naší škole v letošním roce 18 žáků.

 

 

Jako uklízečka a školnice pracuje paní Andrea Müllerová.

 

Kuchařkou v naší škole je paní Anna Štěrbová.

 

Naším cílem je po celý rok vychovávat naše děti a všestranně na ně působit, a to jak svým osobním příkladem, tak i ve výuce.   Doposud se na naší škole neobjevovaly žádné náznaky šikany a ostatních negativních věcí běžných na velkých městských školách. Rovněž zde nemáme žádné problémy s drogami.

 

Vzhledem k tomu, že má naše škola k dispozici asistenta pedagoga umožňuje rovněž vzdělávání žáků s SPU ( specifické poruchy učení - dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie,....) dále s SPCH ( specifické poruchy chování - ADHD,ADD,...) a s LMR . Tito žáci mohou být integrováni do tříd a je jim věnován individuální přístup. Jejich výuka probíhá v rámci běžného rozvrhu dané třídy a výuka a osvojované učivo je přizpůsobeno možnostem, schopnostem a potřebám integrovaného žáka.

 

 

ZŠ je otevřena denně od 6.00 hodin a její provoz končí  v 15.30 hodin. Režim školy je stanoven tak, aby se děti mohly během výuky odreagovat, dostatečně si odpočinout a rovněž se vzájemně dobře poznat. Začátek výuky je v 8.00 hodin. Po 1. hodině máme přestávku na svačinu. Žáci svačí ve svých třídách za dozoru třídního učitele. Po 2. hodině je velká přestávka, kdy mají žáci možnost jít si zacvičit do tělocvičny nebo si zahrát stolní tenis nebo fotbálek v prostorech školy. Na oběd se chodí po 5. vyučovací hodině. Starší žáci mají jednou v týdnu odpolední vyučování. Ostatní žáci jsou v té době ve školní družině.