Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

zapis002.jpg

 

 

 

 

oss-2019.jpg

V případě zájmu o tento projekt kontaktujte školu.

 

 

 

 

 

 

 

laskavec001.jpg

 

banner-na-socialni-site.jpg

AKCE JSEM LASKAVEC SE DLE NAŠEHO NÁZORU VELMI POVEDLA. ZDE SE MŮŽETE PODÍVAT I VY:   

https://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/zbecenske-deti-potesily-rakovnicke-seniory-20181113.html

les-ve-skole001.jpg

 

barvinek002.jpg

 

 

Seznam školních potřeb pro školní rok 2018/2019 je v sekci Dokumenty!

 

 

 

 

 

 

hrad002.jpg

 

 

Informaci o přijetí budoucích školáků najdete v sekci Dokumenty.

 

 

 

 

Naše škola má zřízené facebookové stránky, na kterých se dozvíte o připravovaných událostech, ale také tam budou fotky a videa Vašich ratolestí.

 

https://www.facebook.com/Zš-Zbečno-1257517877625817/?fref=ts

 

 

 

 

 

!!! SUPER ODMĚNA !!!

V loňském roce jsme byli zapojeni do edukativní hry KOZEL OVOZEL“.Je to velmi hezká vědomostní hra, kterou jsme využívali např. v hodinách prvouky nebo  přírodovědy, ale také v ŠD.

Hra probíhala po celé České republice, proto jsme ani nedoufali, že bychom se mohli nějak významněji umístit. O to větší bylo naše překvapení, když jsme dnes obdrželi zásilku s výhrou. Naše děti získaly krásné páté místo a vyhrály spoustu úžasných her do výuky i do ŠD.

Všem našim žáčkům, současným i loňským, velmi děkujeme za snahu, úsilí a svědomitost, se kterou ke hře přistupovali. 

DĚKUJEME!!!

20171009_115536.jpg

 

20171009_195929-resized-1280.jpg

 

 

 

 

 

Základní škola Zbečno je škola malotřídní. Působí zde tříčlenný  pedagogický sbor.

 

 

V naší škole pracuje paní Lucie Skleničková, která je třídní učitelkou I. třídy,  jedenácti žáků 1. a 2. ročníku, /3 žáků 1. třídy a 8 žáků 2. třídy/.  Rovněž působí několik hodin ve školní družině. Má vystudovaný obor Vychovatelství na Karlově Univerzitě v Praze a v současné době studuje Pedagogickou fakultu na univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Rovněž může kvalifikovaně působit jako asistentka pedagoga.

 

Učitelkou II. třídy /žáci 3., 4. a 5. ročníku/ je Mgr. Martina Pidrmanová, která má na starost 9 žáků /2 žáci 3. třídy, 2 žáci 4. třídy a 5 žáků 5. třídy/.   Je zároveň  ředitelkou školy. Má vystudovanou Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni a může kvalifikovaně působit jako asistentka pedagoga, ale i jako vychovatelka ŠD.

 

Celkem je tedy v naší škole v letošním roce 20 žáků.

 

Vychovatelkou ŠD a rovněž kvalifikovanou asistentkou pedagoga je již od 1. 3. 2018 slečna Šárka Komendová. Ta v letošním roce vyučuje i některé výchovné předměty.  

 

 

Jako uklízečka začala ve škole pracovat paní Tereza Barchánková.

 

Protože se nám nepodařilo zajistit kuchařku do naší školy, museli jsme požádat ZŠ Roztoky a obědy pro naše děti z této školy dovážíme.

 

Naším cílem je po celý rok vychovávat naše děti a všestranně na ně působit, a to jak svým osobním příkladem, tak i ve výuce.   Doposud se na naší škole neobjevovaly žádné náznaky šikany a ostatních negativních věcí běžných na velkých městských školách. Rovněž zde nemáme žádné problémy s drogami.

 

Vzhledem k tomu, že má naše škola k dispozici asistenta pedagoga umožňuje rovněž vzdělávání žáků s SPU ( specifické poruchy učení - dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie,....) dále s SPCH ( specifické poruchy chování - ADHD,ADD,...) a s LMR . Tito žáci jsou integrováni do tříd a je jim věnován individuální přístup. Jejich výuka probíhá v rámci běžného rozvrhu dané třídy a výuka a osvojované učivo je nasazeno na možnosti, schopnosti a potřeby integrovaného žáka.

 

 

ZŠ je otevřena denně od 6.30 hodin, tak aby mohli rodiče, kteří dojíždějí za prácí do jiných měst, ponechat své dítě bez starosti ve škole. Režim školy je stanoven tak, aby se děti mohly během výuky odreagovat, dostatečně si odpočinout a rovněž se vzájemně dobře poznat. Začátek výuky je v 8.00 hodin. Po 1. hodině máme přestávku na svačinu. Žáci svačí ve svých třídách za dozoru třídního učitele. Po 2. hodině je velká přestávka, kdy mají žáci možnost jít si zacvičit do tělocvičny nebo si zahrát stolní tenis nebo fotbálek v prostorech školy. Na oběd chodíme po 5. vyučovací hodině. Starší žáci mají 2 krát v týdnu odpolední vyučování. Ostatní žáci jsou v té době ve školní družině, která funguje denně do 15.30 hodin.

 

V sekci Dokumenty jsou k nahlédnutí výsledky celostátního testování ČŠI

5. ročníků.

 

 

 

                         Článek z týdeníku Školství číslo 03/2017.

 

Učení v malotřídkách vede děti k větší samostatnosti

Pro někoho jsou přežitkem dob dávno minulých, pro někoho příslibem do budoucna a další je považují za přirozený fenomén, který do našeho školství patří i v 21. století. Řeč je o malotřídkách, v kterých se v současnosti učí téměř 106 tisíc českých dětí.

Realita malotřídek je paradoxně mnohdy složitější, než se může člověku při povšechném pohledu z vnějšku zdát. „Základem všeho je malý kolektiv dětí a menší počet tříd, než je tomu v běžné základní škole. Od toho se odvíjejí všechna specifika a také přednosti malotřídky,“ říká Jitka Potměšilová, ředitelka Základní školy a mateřské školy v Kostelním Hlavně v okrese Praha-východ. Tuto malotřídku navštěvuje v současnosti 52 dětí, které se učí ve třech třídách. „Některé z nich známe už od školky, protože chodily do té naší. Pro ty odpadá stres u zápisu, pohybují se od malička v rodinném prostředí, kde jsou velmi těsné vazby mezi dětmi a dospělými.“ V malotřídkách už dlouhá léta probíhá výuka, která do jisté míry odpovídá tomu, co požaduje inkluzivní vzdělávání.

Vzájemné učení

Vzhledem k tomu, že jsou spojeny dva ročníky dohromady, chytré děti pojmou zcela přirozenou cestou učivo vyšších ročníků a ti, kteří na vstřebání učiva potřebují více času, se mohou připojit ke spolužákům z nižších tříd. „Pro takové děti je ideální asistent, máme zatím ve škole jednoho a jeho pomoc je nenahraditelná. Určitě bychom přivítali asistentů víc, ale není jednoduché vyhovujícího asistenta sehnat. Ten správný by měl mít speciální pedagogické vzdělání, a takových je stále nedostatek,“ říká J. Potměšilová.

„Systém v malotřídkách vede schopné děti k větší samostatnosti, daleko lépe také zvládají například čtení s náslechem. V běžné základní škole jim učitelé všechno neustále vysvětlují, tady je součástí práce četba a porozumění textům se zadáním učiva a úkolů,“ doplňuje své postřehy Věra Lávičková, zástupkyně ředitelky malotřídky v Kostelním Hlavně. Jejich kolegyně Zuzana Eggerová vidí jako další velkou přednost, že děti v těchto malých školách mají daleko méně kázeňských přestupků, na rozdíl od velkých škol, kde přicházejí od 1. třídy do styku se žáky z vyšších ročníků a přejímají od nich i špatné návyky.

Zkušenosti ukazují, že přestup na velkou školu zvládnou žáci většinou bez obtíží. „V průběhu výuky je na tento přestup připravujeme, dobře vědí, jak taková velká škola vypadá. O jejich bezproblémovém přestupu víme nejen od tamějších kolegů, ale i od rodičů a našich bývalých žáků, kteří jsou s námi nadále v kontaktu. Naši odchovanci zvládají i přechod na osmiletá gymnázia,“ je přesvědčená J. Potměšilová.

Chybí finance i učitelé

Odlišná je také práce pedagogů a ředitelů. „Možná by měl malotřídkou projít aspoň na čas každý učitel. Práce je tu náročnější, většina malých škol nemá ani školníka, takže funkce ředitele vlastně spojuje několik profesí dohromady. Nejenže učím, ale také se musím starat o chod školy a vyřizovat záležitosti, které na velkých školách zařizují ekonomové, provozní nebo právě ti školníci,“ říká J. Potměšilová.

Na bedrech ředitele malotřídky leží i břemeno zajištění dostatku finančních prostředků pro chod školy. Často nezbývá než doslova obracet každou korunu a přemýšlet, jak ji správně investovat. Lze tedy jen doufat, že zlepšení nastane i díky reformě financování regionálního školství, pomoc přichází i v podobě výzvy ministerstva školství Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ.

Někdy ale může být pro ředitele malotřídky obtížné sestavit pedagogický sbor. Učitelé se sem právě nehrnou. Odrazuje je nejen dojíždění, mnohé z nich neláká ani specifická pedagogická činnost, časově a psychicky ještě náročnější, než běžně bývá. „Samotná učitelská práce se liší od té, kterou jsem poznala ve velké škole. Každá hodina je skutečně jiná a mění se i ročník od ročníku. Je to dáno tím, že se každý rok sejde ve třídě jinak věkově složená skupina dětí, s velmi odlišnými potřebami. A nikoho z nich nesmíme ošidit, vzhledem k jejich poměrně malému počtu ve třídě se to ostatně od nás i očekává,“ popisuje činnost učitele na malotřídce V. Lávičková.

Společenská centra

Česká republika není zdaleka jedinou evropskou zemí, kde se dodnes v malotřídních školách učí. Existují i takové státy, zvláště ve Skandinávii, kde je jejich zastoupení ve školském systému velmi výrazné. Například ve Švédsku a Finsku je to přes 20 procent a v Norsku dokonce 45 procent.

Podle statistických údajů z ministerstva školství funguje v současnosti v České republice 1 450 malotřídek z celkového počtu 4 115 všech základních škol. Jejich hustota se velmi liší, nejčastěji se s nimi setkáme v regionech Vysočina nebo severovýchodní Morava, ale i okresy jako Kladno, Mladá Boleslav nebo Beroun, které jsou relativně blízko hlavnímu městu, mají poměrně četné zastoupení malotřídek. A dvanáct z nich najdeme dokonce i na území Prahy.

V současnosti se starostové obcí, kde malotřídky působí, shodují v tom, že tyto školy jsou nejen důležitým vzdělávacím zařízením, ale také kulturně-společenským centrem.

 

 

 

 

 

 

 

 Dne 10.11.2016 naši školu navštívila Mgr. Radana Nikolau z PPP. 

Podrobná zpráva zde     : 

poradna001.jpg

 

 

 

 

 

 

Účastníme se projektů:

 

Výzva č.56  :

Seznam knih je k nahlédnutí v Dokumentech

 

screenshot_2015-12-09-18-55-02-1.png

 

img.obrazky.cz.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským

krajem

( podrobné info v záložce Dokumenty )

 

Ovoce do škol

 

EU peníze školám

 

 

Ovov a veselé zoubky

Poslední projekt byl určen pouze žáčkům 1. ročníku, kteří dostali balíčky s dárečky.