Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Dne 2.6.2016 naší školu navštívila Mgr. Radana Nikolau z Pedagogicko-psychologické poradny v Rakovníku. Školu navštěvuje při pravidelných kontrolách a hodnotí naši práci s dětmi s různými speciálními potřebami. V závěru zprávy z její kontroly stojí : Velmi pozitivně hodnotím profesionální přístup celého kolektivu. " Velmi děkujeme za kladné hodnocení a ocenění naší práce. 

učitelky ZŠ Zbečno

 

 

kyti001.jpg
 
 
Dne 11.05.2016 jsme se s dívkami z 5. ročníku zúčastnily akce Český den proti rakovině. Vybraly jsme hezkých 2605 Kč. Všem co přispěli, mnohokrát děkujeme. 
 
 
 
 
Dne 19. května pořádá ZŠ Zbečno  u příležitosti Dne dětí zájezd do parku Mirakulum. Vstupné do parku hradí všem žákům školy i ostatním dětem ze Zbečna a Újezdu nad Zbečnem Obec Zbečno.
 

 

 

Nově nám Obec Zbečno, jakožto zřizovatel školy, zřídila v návaznosti na situaci kolem zabezpečování škol tzv. videovrátného k hlavním dveřím školy. 

Děkujeme.

 

 

Poděkování brigádníkům

Na sobotní brigádě k vykopání dopadové plochy pro školní prvek /viz foto/ se podílelo nemalé množství dobrovolníků.

Největší zásluhy  mají rozhodně  tatínkové či  příbuzní:

Jan Komínek, Karel Moravec, Arnošt Hanzlíček, Pavel Med, Karel Sojka,  Zdeněk Kučera, Libor  Nesrsta. Také děkujeme  panu  Jarošovi, který všechnu vykopanou hlínu odvezl a Obci Zbečno, která odvoz zprostředkovala. 

 Pomoci nám přišly i tyto děti:

Toník Kučera, Verunka Kučerová, Viktorka Medová, Dorotka Sojková, Anežka Sojková, Lucinka Daniševičová a Alex Hanzlíček.

Díky patří i maminkám, které své děti přivedly.

 

Velmi děkuji za naše děti ze ZŠ Zbečno.

 

M. Pidrmanová

 

 

prvek.jpg

 

 

Oznámení o přijetí:

 

Ve správním řízení byli přijati do Základní školy Zbečno žáci s registračním číslem 01/2016, 02/2016.

Seznam přijatých žáků je k nahlédnutí v ředitelně Základní školy Zbečno.

 

 

Předškolička pro zapsané děti začne od pátku 19.2.2016. Pokračovat bude v následujících termínech: 26.2., 4.3., 11.3., 18.3., 1.4., 8.4., 15.4., 22.4., 29.4., 6.5., 13.5., 20.5., 27.5., 3.6., 10.6., 17.6., 24.6.2016. O případných změnách v termínech budete včas informováni. 

Těšíme se na Vás.

 

 

 

Účastníme se projektů:

 

Výzva č.56  :

Seznam knih je k nahlédnutí v Dokumentech

 

screenshot_2015-12-09-18-55-02-1.png

 

 

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem

( podrobné info v záložce Dokumenty )

 

Ovoce do škol

 

EU peníze školám

 

 

Ovov a veselé zoubky

Poslední projekt byl určen pouze žáčkům 1. ročníku, kteří dostali balíčky s dárečky.

 

Základní škola Zbečno je škola malotřídní. Působí zde tříčlenný pedagogický sbor.

V naší škole pracuje paní Lucie Skleničková, která částečně vyučuje,  vede školní družinu a rovněž působí jako asistentka pedagoga. Paní Skleničková má vystudovaný akreditovaný kurz MŠMT asistent pedagoga a obor Vychovatelství na Univerzitě Karlově v Praze. Nyní studuje Pedagogickou fakultu na univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

 

Dále v naší škole pracuje paní Eva Krejčíková,která má střední pedagogické vzdělání a v loňském roce zahájila studium na univerzitě v Plzni. Je učitelkou I. třídy /žáci 1., 2. a 3. ročníku / a zároveň povede kroužek flétny. Na starosti má celkem 8 žáčků.

 

Učitelkou II. třídy /žáci 4. a 5. ročníku/ je Mgr. Martina Pidrmanová, která má na starost 15 žáků.  Je zároveň  ředitelkou školy. Celkem je tedy v naší škole tento školní rok 23 žáků.

 

Jako kuchařka a vedoucí ŠJ pracuje paní Šárka Frolíková. Školnicí a uklízečkou je  paní Iveta Hampejsová.

 

Naším cílem je po celý rok vychovávat naše děti a všestranně na ně působit, a to jak svým osobním příkladem, tak i ve výuce.   Doposud se na naší škole neobjevovaly žádné náznaky šikany a ostatních negativních věcí běžných na velkým městských školách. Rovněž zde nemáme žádné problémy s drogami.

 

Vzhledem k tomu, že má naše škola k dispozici asistenta pedagoga umožňuje rovněž vzdělávání žáků s SPU ( specifické poruchy učení - dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie,....) dále s SPCH ( specifické poruchy chování - ADHD,ADD,...) a s LMR . Tito žáci jsou integrováni do tříd a je jim věnován individuální přístup. Jejich výuka probíhá v rámci běžného rozvrhu dané třídy a výuka a osvojované učivo je nasazeno na možnosti, schopnosti a potřeby integrovaného žáka.

 

Režim školy je stanoven tak, aby se děti mohly během výuky odreagovat, dostatečně si odpočinout a rovněž se vzájemně dobře poznat. Začátek výuky je v 8.00 hodin. Po 1. hodině máme přestávku na svačinu. Žáci svačí ve svých třídách za dozoru třídního učitele. Po 2. hodině je velká přestávka, kdy se většinou nejprve s dětmi rozcvičujeme a potom jim dáme prostor pro jejich oblíbenou vybíjenou. Přestávka na oběd je 50 ti minutová. Potom u starších dětí následuje výuka a mladší odchází do školní družiny, která funguje denně do 15.30 hodin.

 

foto.jpg