Jdi na obsah Jdi na menu
 


V pátek 24.2.2017 bude, z organizačních důvodů, ředitelské volno.

Za způsobené problémy se omlouváme. 

 

 

 

 

Všechny školní dětičky srdečně zveme na

                  

screenshot_20170218-193716.jpg

 

DALŠÍ PŘEDŠKOLIČKA PROBĚHNE 3.3.2017.

NA VŠECHNY PŘEDŠKOLÁČKY SE MOC TĚŠÍME.

 

 

 

 Zápis do 1. třídy

 

 MŠMT změnilo termín zápisu pro školní rok 2017/18

na dobu od 1. dubna do 30. dubna 2017.

Konkrétní termín na naší škole bude včas oznámen.

Rodiče k nám spadajících předškoláčků budou osloveni osobní pozvánkou.

Předškolička pro naše budoucí prvňáčky, tak jako v minulých letech,

bude probíhat vždy v pátek od 6.30 hodin do 15.30 hodin.

1. předškolička již 10. února 2017.

Další termíny budou včas zveřejněny.

 

 

 

  

          

    Dne 10.11.2016 naši školu navštívila Mgr. Radana Nikolau z PPP. 

Podrobná zpráva zde     : 

poradna001.jpg

 

 

 

 

 

 

Účastníme se projektů:

 

Výzva č.56  :

Seznam knih je k nahlédnutí v Dokumentech

 

screenshot_2015-12-09-18-55-02-1.png

 

 

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem

( podrobné info v záložce Dokumenty )

 

Ovoce do škol

 

EU peníze školám

 

 

Ovov a veselé zoubky

Poslední projekt byl určen pouze žáčkům 1. ročníku, kteří dostali balíčky s dárečky.

 

Základní škola Zbečno je škola malotřídní. Působí zde tříčlenný pedagogický sbor.

V naší škole pracuje paní Lucie Skleničková, která částečně vyučuje,  vede školní družinu a rovněž působí jako asistentka pedagoga. Paní Skleničková má vystudovaný akreditovaný kurz MŠMT asistent pedagoga a obor Vychovatelství na Univerzitě Karlově v Praze. Nyní studuje Pedagogickou fakultu na univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

 

Dále v naší škole pracuje paní Eva Krejčíková,která má střední pedagogické vzdělání a studuje na univerzitě v Plzni. Je učitelkou I. třídy /žáci 1., 2. a 3. ročníku / a zároveň povede kroužek flétny. Na starosti má celkem 9 žáčků.

 

Učitelkou II. třídy /žáci 4. a 5. ročníku/ je Mgr. Martina Pidrmanová, která má na starost 7 žáků.  Je zároveň  ředitelkou školy. Celkem je tedy v naší škole tento školní rok 16 žáků.

 

Jako kuchařka a vedoucí ŠJ pracuje paní Šárka Frolíková. Školnicí a uklízečkou je  paní Miroslava Frančová.

 

Naším cílem je po celý rok vychovávat naše děti a všestranně na ně působit, a to jak svým osobním příkladem, tak i ve výuce.   Doposud se na naší škole neobjevovaly žádné náznaky šikany a ostatních negativních věcí běžných na velkým městských školách. Rovněž zde nemáme žádné problémy s drogami.

 

Vzhledem k tomu, že má naše škola k dispozici asistenta pedagoga umožňuje rovněž vzdělávání žáků s SPU ( specifické poruchy učení - dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie,....) dále s SPCH ( specifické poruchy chování - ADHD,ADD,...) a s LMR . Tito žáci jsou integrováni do tříd a je jim věnován individuální přístup. Jejich výuka probíhá v rámci běžného rozvrhu dané třídy a výuka a osvojované učivo je nasazeno na možnosti, schopnosti a potřeby integrovaného žáka.

 

Režim školy je stanoven tak, aby se děti mohly během výuky odreagovat, dostatečně si odpočinout a rovněž se vzájemně dobře poznat. Začátek výuky je v 8.00 hodin. Po 1. hodině máme přestávku na svačinu. Žáci svačí ve svých třídách za dozoru třídního učitele. Po 2. hodině je velká přestávka, kdy se většinou nejprve s dětmi rozcvičujeme a potom jim dáme prostor pro jejich oblíbenou vybíjenou. Přestávka na oběd je 50 ti minutová. Potom u starších dětí následuje výuka a mladší odchází do školní družiny, která funguje denně do 15.30 hodin.

 

foto.jpg