Jdi na obsah Jdi na menu
 


pf.jpg

 

                       Krásné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví,                       štěstí a spokojenosti  v novém roce

Vám všem ze srdce přejí 

děti a zaměstnanci ZŠ Zbečno

 

 

 

 Zápis do 1. třídy

 

 MŠMT změnilo termín zápisu pro školní rok 2017/18

na dobu od 1. dubna do 30. dubna 2017.

Konkrétní termín na naší škole bude včas oznámen.

Rodiče k nám spadajících předškoláčků budou osloveni osobní pozvánkou.

Předškolička pro naše budoucí prvňáčky, tak jako v minulých letech,

bude probíhat vždy v pátek od 6.30 hodin do 15.30 hodin.

1. předškolička již 10. února 2017.

Další termíny budou včas zveřejněny.

 

 

 

   Den otevřených dveří

 

      17. ledna 2017 od 8.00 do 16.30 hodin. 

                              

 

 

 

    

 

 

Děkujeme za poskytnutí vánočního stromečku Lesní správě Křivoklát a také Ing.  Stanislavu Dryjákovi za jeho doručení.

Děti ZŠ Zbečno

 

 

 

 

 

 

 

Dne 10.11.2016 naši školu navštívila Mgr. Radana Nikolau z PPP. 

Podrobná zpráva zde     : 

poradna001.jpg

 

 

 

 

 

 

Účastníme se projektů:

 

Výzva č.56  :

Seznam knih je k nahlédnutí v Dokumentech

 

screenshot_2015-12-09-18-55-02-1.png

 

 

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem

( podrobné info v záložce Dokumenty )

 

Ovoce do škol

 

EU peníze školám

 

 

Ovov a veselé zoubky

Poslední projekt byl určen pouze žáčkům 1. ročníku, kteří dostali balíčky s dárečky.

 

Základní škola Zbečno je škola malotřídní. Působí zde tříčlenný pedagogický sbor.

V naší škole pracuje paní Lucie Skleničková, která částečně vyučuje,  vede školní družinu a rovněž působí jako asistentka pedagoga. Paní Skleničková má vystudovaný akreditovaný kurz MŠMT asistent pedagoga a obor Vychovatelství na Univerzitě Karlově v Praze. Nyní studuje Pedagogickou fakultu na univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

 

Dále v naší škole pracuje paní Eva Krejčíková,která má střední pedagogické vzdělání a studuje na univerzitě v Plzni. Je učitelkou I. třídy /žáci 1., 2. a 3. ročníku / a zároveň povede kroužek flétny. Na starosti má celkem 9 žáčků.

 

Učitelkou II. třídy /žáci 4. a 5. ročníku/ je Mgr. Martina Pidrmanová, která má na starost 7 žáků.  Je zároveň  ředitelkou školy. Celkem je tedy v naší škole tento školní rok 16 žáků.

 

Jako kuchařka a vedoucí ŠJ pracuje paní Šárka Frolíková. Školnicí a uklízečkou je  paní Miroslava Frančová.

 

Naším cílem je po celý rok vychovávat naše děti a všestranně na ně působit, a to jak svým osobním příkladem, tak i ve výuce.   Doposud se na naší škole neobjevovaly žádné náznaky šikany a ostatních negativních věcí běžných na velkým městských školách. Rovněž zde nemáme žádné problémy s drogami.

 

Vzhledem k tomu, že má naše škola k dispozici asistenta pedagoga umožňuje rovněž vzdělávání žáků s SPU ( specifické poruchy učení - dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie,....) dále s SPCH ( specifické poruchy chování - ADHD,ADD,...) a s LMR . Tito žáci jsou integrováni do tříd a je jim věnován individuální přístup. Jejich výuka probíhá v rámci běžného rozvrhu dané třídy a výuka a osvojované učivo je nasazeno na možnosti, schopnosti a potřeby integrovaného žáka.

 

Režim školy je stanoven tak, aby se děti mohly během výuky odreagovat, dostatečně si odpočinout a rovněž se vzájemně dobře poznat. Začátek výuky je v 8.00 hodin. Po 1. hodině máme přestávku na svačinu. Žáci svačí ve svých třídách za dozoru třídního učitele. Po 2. hodině je velká přestávka, kdy se většinou nejprve s dětmi rozcvičujeme a potom jim dáme prostor pro jejich oblíbenou vybíjenou. Přestávka na oběd je 50 ti minutová. Potom u starších dětí následuje výuka a mladší odchází do školní družiny, která funguje denně do 15.30 hodin.

 

foto.jpg