Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stránky se aktualizují...

Seznam pomůcek do 1.tridy 2022_2023_.pdf

- seznam pomůcek pro ostatní třídy

Seznam pomůcek pro š.rok 2022_2023.pdf

Školní rok 2022/2023

---

 

Zvláštní zápis do 1. třídy pro děti z Ukrajiny – 15. 6. 2022 od 13.00 do 15.00 hodin.

Zvláštní-zápis-do-ZŠ.docx

Zadost_o_prijeti_ditete_ZS_cesko-ukrajinsky-1.doc

------

Přijatí žáci k základnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023

rozhodnuti_prijeti_hromadne_2022_23.pdf

---

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

26. 4. 2022 od 14,00 do 16,00 hod proběhne zápis do 1. třídy. Více informací na https://www.zszbecno.cz/clanky/zapis-do-1.-tridy-2022-2023/

-----

VELIKONOČNÍ JARMARK

Dovolujeme si Vás pozvat na Velikonoční jarmark, který se bude konat v budově školy

od 11. 4. do 13. 4. v čase od 7, 30 hod do 15, 30 hod.

Prohlédnout i zakoupit si budete moci výrobky dětí a zaměstnanců školy.

-----

Den otevřených dveří

Dne 5. dubna 2022 jste srdečně zváni k nám do školy, kde budete mít možnost prohlédnout si prostory školy i navštívit výuku v jednotlivých ročnících.

Otevřeno pro Vás budeme mít od 8,00 hod do 13, 00 hod.

 

-----

S účinností od 14.3. 2022 se ruší povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest

Od 14. 3. je zrušena povinnost nosit ochranný prostředek ve školách. Pokud by vzdělávácí aktivity vyžadovaly přesun prostředky veřejné dopravy, tak v tomto případě je ochranný prostředek povinný po dobu pobytu ve veřejné dopravě.
 

-------

Vážení rodiče,
s účinností od pondělí 31. 1. 2022 nebudou dle nového nařízení MŠMT testováni žáci, kteří v posledních 30 dnech prodělali onemocnění Covid-19. Pro prokázání této skutečnosti je nezbytné doložit škole potvrzení o pozitivním PCR testu včetně data jeho podstoupení.

Další informace na adrese níže:

https://www.edu.cz/informace-msmt-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-ucinnosti-od-31-1-a-15-2-2022/

------

V období od 17. ledna 2022  bude probíhat antigenní testování dětí a žáků 1x v týdnu, a to vždy v pondělí, případně v první den příchodu do školy. Testují se i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

---

3. a  6. 1. 2022 proběhnou další kola testování na onemocnění Covid 19

testování_leták_pro_rodiče.pdf

----

20. 12. 2021 proběhne další kolo testování na onemocnění Covid 19

---

13. 12. 2021 proběhne další kolo testování na onemocnění Covid 19

---

6. 12. 2021 proběhne další kolo testování na onemocnění Covid 19

---

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 22. A 29. LISTOPADU
2021
Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví ZDE, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech
22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách zapsaných do
školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení.
Obecně pár informací k samotnému testování:
• Screeningové testování bude tedy probíhá na v šech š kolách po celé Č R v četně t ěch š kol, které
mají místo poskytování vzdělávání v těch okresech, ve kterých již screeningové testování
probíhalo
• Testování proběhne ve dvou termínech - 22. a 29. 11. 2021
• Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím
rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo
žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény
v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS
• Testovat se bude antigenními testy, které budou standartně distribuovány školám (viz níže),
na PCR testování nebude v tomto případě poskytován příspěvek ze státního rozpočtu
• Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se
prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském
zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit
ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech)
o Výjimky z p ovinnosti j sou s tejné j ako v z áří ( např. z e z dravotní d ůvody p otvrzené
lékařem, při činnosti jejíž charakter to neumožňuje)

---

Přijďte oslavit sv. Martina lampionovým průvodem z Újezda do Zbečna.

Ve Zbečně budou čekat na děti svatomartinské úkoly, na dospělé košt vína a pro všechny svatomartinské rohlíčky.
Tímto hledáme šikovné pekařky a cukrářky, které by pár rohlíčků napekly:) Jedna vylosovaná obdrží svatomartinský dar.
Pokud pojedete na Újezd autem, autobus nazpátek na Újezd jede 19:24 a 19:46 ; na Sýkořici 19:41, 20:48.
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná - info bude aktualizováno

lampionový_průvod(3).png

-----------------------/

 

priloha_961477029_0_Informace pro školy s účinností od 25.10.2021 a 1.11.2021 final-1.pdf

----------------------------

Vyjádření MŠMT k dezinformacím o aktuálních opatřeních ve školách 25_8_2 - FINAL.docx

Informace k testování dětí na Covid 19: testováni_covid_září.docx

 

Seznam pomůcek do 1.tridy 2021_2022.pdf

 

Seznam pomůcek pro š.rok 2021_2022.pdf

 

------------------

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání: rozhodnuti_o_prijeti.pdf

 

-------------------

UPOZORNĚNÍ NA ZVÝŠENÍ CEN STRAVNÉHO od 1. září 2020

  Vzhledem k soustavnému zdražování potravin a současné potřebě plnit předepsané dávky spotřebního koše je nezbytné navýšit ceny stravného.
Od 1. září 2020 je cena stravy pro žáky následující:

žáci od 6 do 10 let - oběd     29 Kč

žáci od 11 do 14 let - oběd  31 Kč

 

Platby za obědy a školní družinu nutno uhradit do čtrnáctého dne nastávajícího měsíce. (platbu za měsíc září uhradit do 14.října atd.) Při platbě převodem uveďte prosím do zprávy pro příjemce příjmení žáka a jako variabilní symbol číslo měsíce, za který je oběd placen.
Pokud platba za obědy nebude včas uhrazena (hotově, převodem), bude vydávání obědů pozastaveno.

---------


Ranní družina je v provozu od 6,30 hod.

---------