Menu
ZŠ a MŠZbečno

Zápis do 1. třídy

 

2024/25

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025 proběhne ve středu 17. 4. 2024 od 13,00 do 16,00 hod v budově Základní školy Zbečno.

 

Zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí a zápisní list, případně žádost o odklad (formuláře je možné donést již vyplněné z domova). K zápisu s sebou přinést rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce.

 

Podklady k zápisu:

Co nabízíme?

 • samostatnou výuku profilových předmětů v 1. třídě
 • samostatnou výuku anglického jazyka od 1. třídy
 • výuku ve 3 kmenových třídách s novým, moderním vybavením
 • pestrost výuky, činností a kooperatovního učení
 • individuální přístup
 • malý třídní kolektiv
 • výuku bez odpoledního vyučování
 • kroužky
 • školní družinu od 6,30 do 15,30 hod

Plnění povinnosti školní docházky

Zápis se koná na základě § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Zapisují se děti, které dovrší do 31. srpna 2024 šestý rok věku a děti, kterým byl povolen v roce 2023 odklad začátku povinné školní docházky.

Žádáme rodiče nebo zákonné zástupce dětí, aby přinesli k zápisu svůj průkaz totožnosti, rodný list dítěte a průkaz zdravotní pojišťovny, u které je dítě registrováno. V případě závažných důvodů je možné dohodnout s ředitelstvím školy jiný termín zapsání dítěte.

Kritéria pro přijetí

Pro školní rok 2024/2025 bude do prvního ročníku přijato max 30 žáků.

Kritéria pro přijetí:

 • 1. K základnímu vzdělávání budou přijaty děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu.
 • 2. Přijaty budou děti, kterým bylo vydáno pro školní rok 2023/2024 rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.
 • 3. Přijati budou všichni zájemci z jiných spádových obvodů

Po podání žádosti o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání u zápisu rozhoduje o přijetí ředitel ve správním řízení. Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů nebude rozhodnutí o přijetí automaticky zasíláno ani vydáváno, ale bude oznámeno těmito způsoby:

 • Zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě u vchodu do školní budovy
 • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na webových stránkách školy

Seznam bude obsahovat evidenční číslo dítěte, které bude dítěti přiděleno během zápisu. Seznam bude zveřejněn oběma výše uvedenými způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín vyvěšení je stanoven na den: 6.5.2024.

V souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu bude vyhotoveno písemné rozhodnuti, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno. V případě potřeby nebo zájmu si můžete písemné rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte osobně vyzvednout v ředitelně školy.

Průběh zápisu

Zápis bude složen z formální části a motivační části.

Absolvování motivační části není podmínkou přijetí k povinné školní docházce.

Formální část

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, kdy vyplní náležité dokumenty.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Motivační část 

Motivační část se skládá ze zábavné cesty školou, kde žák plní úkoly pomocí pohybových a rozumových aktivit a z rozhovoru s pedagogem. Rozhovor a práce pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem bude trvat přibližně 20 minut. Tato část je zaměřena na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti prostřednictvím her a jednoduchých úkolů.

Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

 1. písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a
 2. doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a
 3. doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Základní škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Obsah se připravuje...

Školní zvonění

1. hodina: 7:50 - 8:35
2. hodina: 8:45 - 9:30
3. hodina: 9:45 - 10:30
4. hodina: 10:40 - 11:25
5. hodina: 11:35 - 12:20

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když dne ubývá, horka přibývá.

Pranostika na akt. den

Na svatého Praxeda mlha zrána k zemi usedá.